COWI in new startup initiative: Entrepreneurs can help large companies with climate solutions /COWI i nyt startup-sats: Iværksættere skal hjælpe store virksomheder med klimaløsninger

In a new accelerator program, COWI will focus on startups from all over Europe, all of whom have sustainability at their core. The goal of the program is to strengthen the development of tech-based solutions for sustainable construction and urban development that can help larger companies develop commercial climate solutions.

Konsulentvirksomheden COWI vil i et nyt acceleratorprogram satse på små iværksættervirksomheder fra hele Europa, der alle har bæredygtighed i deres kerne. Målet med programmet er at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling, der kan hjælpe større virksomheder til at udvikle kommercielle klimaløsninger.

READ MORE