Ten startup companies set to help with sustainable urban development / Ti startup-virksomheder skal hjælpe med grøn byudvikling

A group of real estate players have found ten startups, and they are looking to find new tech-based solutions for more future-ready cities. 

En gruppe af branchen tunge ejendomsdrenge har fundet ti iværksættere, der skal finde nye tech-baserede løsninger til fremtidens byer.

READ MORE