OrxaGrid: Map the electricity grid and show the future / OrxaGrid: Målet er at kortlægge el-nettet og vise fremtiden

With a risk score on high-voltage cables, a utility will be able to improve their cable replacement and maintenance program.

Med en risikoscore på alle kablerne vil et el-forsyningsfirma kunne målrette deres udskiftning og vedligehold, hvilket sikrer leveringssikkerheden uden at grave hele nettet frit.

READ MORE