Ten startups will accelerate Urban development / Ti tech-startups skal sætte tempo på byudvikling

Urban development is a big task that require smart heads and future-ready solutions. 10 international start-ups take up the challenge in the Danish innovation and accelerator program Urbantech 2019.

Byudvikling er en stor opgave, som kræver mange kvikke hoveder og fremsynede løsninger. 10 internationale start-ups tager udfordringen op i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech 2019.

READ MORE