Ewii is chasing better indoor climate with German technology / Ewii jagter bedre indeklima med tysk teknologi

Through sensors and data processing, German Rysta will provide homeowners with accurate knowledge of the moisture and risk of mold in their homes. Through a pilot collaboration, their mold sensor may find its way to Ewii’s customers in the Triangle area.

Via målinger og databehandling vil tyske Rysta give husejere præcis viden om fugt og risiko for skimmelsvamp i deres hjem. Gennem et samarbejde kan deres skimmelsensor måske finde vej til Ewiis kunder i Trekantområdet.

 

READ THE FULL ARTICLE