10 startups selected for Velux and COWI’s sustainable urban development program / 10 startups valgt til Velux og Cowis program for bæredygtig byudvikling

Ten startups have been selected to be part of COWI, Velux and Ewii’s sustainable urban development program, Urbantech.

10 iværksættervirksomheder er blevet udvalgt til at være en del af Cowi, Velux og Ewiis program for bæredygtig byudvikling, Urbantech.

READ MORE