Ten global tech startups are ready to accelerate urban development in Denmark. / Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ten Danish and international startups have been selected for the Danish innovation and accelerator program Urbantech, which aims to make cities more sustainable and strengthen Denmark’s position.

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt til det danske innovations- og acceleratorprogram Urbantech, som skal gøre byer mere bæredygtige og styrke Danmarks position på området.

READ MORE