International cooperation in Kolding / Internationalt samarbejde til Kolding

Kolding: The two companies, Ewii and Velux, are partnering with a number of international entrepreneurs to promote green and sustainable urban development.

Kolding: De to virksomheder, Ewii og Velux, indgår samarbejde med en række internationale iværksættere for at fremme grøn og bæredygtig byudvikling.

READ MORE